Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Konkursy które organizujemy

SZKOLNY KONKURS LITERACKI - W ŻYCIU JAK W TEATRZE, W TEATRZE JAK W ŻYCIU

SZKOLNY KONKURS LITERACKI

pod hasłem

W ŻYCIU JAK W TEATRZE, W TEATRZE JAK W ŻYCIU

Cele konkursu:

 • zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
 • popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży (i dorosłych),
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
 • zainteresowanie motywem świata-teatru, życia-teatru.

 

Adresaci konkursuuczniowie gimnazjum i liceum.

 

Zapraszamy do udziału także nauczycieli i rodziców!

Prace w kategorii dla dorosłych mogą być zgłoszone poza konkursem  (jako forma prezentacji).

Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie utworu dotąd niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce (ale nawiązującej do hasła przewodniego), w dowolnej formie literackiej (lirycznej, epickiej lub dramatycznej).
 • Należy przekazać dwie wersje utworu:

1. Wersję elektroniczną utworu opatrzoną godłem na podany niżej adres e-mail.

2. Wersję drukowaną utworu w 2 egzemplarzach opatrzonych godłem;                           do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą w środku dane personalne (imię, nazwisko, klasa, ew. nazwisko nauczyciela-opiekuna).* Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

 • Jeden autor może zgłosić tylko jeden utwór ( o objętości do 3 stron formatu A-4, czyli  łącznie 5,4 tys. znaków), a w przypadku utworów poetyckich -maksymalnie 3 utwory.

Termin składania prac:

Prace należy przesyłać na adres: konkurs.literacki2013@gmail.com i jednocześnie złożyć w 2 egzemplarzach w szkolnej bibliotece do 10 maja 2013 r.

Godło to hasło (kombinacja liter i cyfr). Na kopercie i w lewym górnym rogu pracy wpisujemy tylko tożsame godła oraz informację: liceum lub gimnazjum. Dane identyfikujące autora umieszczamy jedynie w środku zaklejonej koperty.

 

Kryteria oceniania:

 • twórczy charakter utworu,
 • oryginalność pomysłu
 • poprawność stylistyczna i językowa
 • ciekawe nawiązanie do hasła.

 

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe lub rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a wszyscy uczniowie- dyplomy uczestnictwa.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje do końca maja 2013r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły – www.lo9.szczecin.pl

 

Kontakt:

Z organizatorami można się kontaktować przez e-mail: konkurs.literacki2013@gmail.com

Poprawiony: czwartek, 16 maja 2013 13:nasze_projekty.jpg