Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Konkursy które organizujemy

Konkurs języka niemieckiego dla szkół podstawowych - Edycja 2012/2013

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA SZCZECINA  POD TYTUŁEM „Mein Traumberuf”

Organizator:Gimnazjum nr 42 w Szczecinie

Plac Mariacki 1

tel./fax.091 433-67-60    E-mail: sekretariat@lo9.szczecin.pl

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Celem konkursu jest wspieranie uczniów klas VI szkoły podstawowej w rozwijaniu kompetencji językowych.

 1. Uwagi ogólne
  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych
  2. Konkurs składa  się z dwóch etapów:

ETAP I : część pisemna

ETAP II: część ustna

 1. Warunkiem udziału jest :

-  zgłoszenie ucznia przez szkołę ( maksymalnie 5 uczestników z jednej szkoły)

- wypełnienie  oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikowanie

danych  osobowych przez rodziców lub opiekunów prawnych

-  dostarczenie tego oświadczenia przez ucznia przed konkursem

(wzór na stronie internetowej)

Zgłoszenie należy  przesłać według wzoru na adres

poczty elektronicznej: sekretariat@lo9.szczecin.pl lub fax 091 433-67-60

4.   Termin zgłoszenia szkół do konkursu  -22.02.2013 do godziny 12.00

 1. Terminy konkursu:

ETAP I: część pisemna -27.02 2013 godzina 15.00

ETAP II : część ustna -   01.03.2012 godzina 15.00

 

 

 1. Organizacja i przebieg I etapu – części pisemnej
  1. W etapie pierwszym uczestnicy rozwiązują test pisemny w języku niemieckim.
  2. Testy etapu pisemnego sprawdza Szkolna Komisja Konkursowa powołana spośród nauczycieli języka niemieckiego ZSO nr 6.
 1. Wyniki po części pisemnej i lista uczestników do części ustnej zostaną ogłoszone w dniu 28.02.2013 o godzinie 11.00 w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Monte Cassino
 1. Do etatu ustnego przechodzą osoby wyłonione przez Szkolną Komisję Konkursową .
 1. Organizacja przebieg etapu II – części ustnej

1.W części ustnej uczestnik przedstawia:

swoją prezentacje na temat: „Mein Traumberuf ” (5 minut maksymalnie) i wypowiada się na temat wylosowanej ilustracji.

2. Laureat  konkursu (1) – tylko uczeń klas VI będzie miał  możliwość kontynuowania nauki w klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim, jako drugim językiem nauczania w Gimnazjum nr 42 w Szczecinie bez dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3. Każdy uczestnik etapu ustnego otrzyma zaświadczenie o udziale w konkursie.

 

Przewodnicząca

Szkolnej Komisji Konkursowej

Renata Zielińska

 

CZĘŚĆ PISEMNA KONKURS  JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA SZCZECINA  POD TYTUŁEM „ Mein Traumberuf”

 

ORGANIZATOR: Gimnazjum nr 42

70-547 Szczecin

Plac Mariacki 1

 

Etap I : część pisemna – 27 lutego  2013 , godzina 15.00-16.00

 

[wzór zgłoszenia]

Imię i nazwisko uczestnika:

Szkoła:

Klasa:

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

Poprawiony: czwartek, 07 marca 2013 09:10 nasze_projekty.jpg