Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Konkursy które organizujemy

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - „RUND UM DIE FAMILIE UND FREUNDSCHAFT”

- UWAGA ZMIANA GODZINY CZEŚCI USTNEJ NA 14:30 -

 

KONKURS  JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA SZCZECINA

POD TYTUŁEM „RUND UM DIE FAMILIE UND FREUNDSCHAFT

 

Organizator:

Gimnazjum nr 42 w Szczecinie

Plac Mariacki 1

tel./fax.091 433-67-60    E-mail: sekretariat@lo9.szczecin.pl

 

 

 

wzór zgłoszenia ]

 

REGULAMIN KONKURSU

Celem konkursu jest wspieranie uczniów klas VI szkoły podstawowej w rozwijaniu kompetencji językowych.

 1. Uwagi ogólne
  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych
  2. Konkurs składa  się z dwóch etapów:

ETAP I : część pisemna

ETAP II: część ustna

 1. Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie.

( maksymalnie 5 uczestników z jednej szkoły)

Zgłoszenie należy  przesłać według wzoru na adres poczty elektronicznej: sekretariat@lo9.szczecin.pl lub fax 091 433-67-60

4.   Termin zgłoszenia szkół do konkursu  - 24. 01. 2014 do godziny 12.00

 1. Terminy konkursu:

ETAP I: część pisemna : 27. 01.2014 godzina 15.00-16.00

ETAP II : część ustna -   29. 01.2014 godzina 15.00 (UWAGA ZMIANA GODZINY NA 14:30)

 

 1. Organizacja i przebieg I etapu – części pisemnej
  1. W etapie pierwszym uczestnicy rozwiązują test pisemny w języku niemieckim.
  2. Testy etapu pisemnego sprawdza Szkolna Komisja Konkursowa powołana

spośród nauczycieli języka niemieckiego ZSO nr 6.

 1. Wyniki po części pisemnej i lista uczestników do części ustnej zostaną

ogłoszone  w dniu 28. 01. 2014 o godzinie 13.00 w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Monte Cassino i umieszczone na stronie internetowej szkoły:

www. lo9.szczecin.pl

 1. Do etatu ustnego przechodzą osoby wyłonione przez Szkolną Komisję Konkursową .

 

 

 1. Organizacja przebieg etapu II – części ustnej

1.W części ustnej uczestnik wypowiada się na temat wylosowanej ilustracji

i odpowiada na postawione do niej pytania.

2. Laureat  konkursu (1) – tylko uczeń klas VI będzie miał  możliwość

kontynuowania nauki w klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim, jako

drugim językiem nauczania w Gimnazjum nr 42 w Szczecinie bez dalszego

postępowania kwalifikacyjnego.

3. Każdy uczestnik etapu ustnego otrzyma zaświadczenie o udziale w konkursie.

 

 

Przewodnicząca

Szkolnej Komisji Konkursowej

 

 

Agnieszka Rojewska

Poprawiony: czwartek, 30 stycznia 2014 09:54 nasze_projekty.jpg