Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Projekty

Projekty w których uczestniczymy

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 16
SłabyŚwietny 
 • Wymiana z Hamburgiem-projekt wymiany z Gimnazjum Frydrycha Eberta z Hamburga jest realizowany od 1993 roku. Uczestnicy projektu wspólnie opracowują jeden z ustalonych wcześniej tematów. W tym roku szkolnym uczniowie realizowali temat „ Dworki szlacheckie na Pomorzu Zachodnim”. We wrześniu 20 uczniów szkoły z Hamburga wraz z opiekunem p. Ole Neumann byli gośćmi uczniów klasy 1d, uczestniczyli w szeregu zajęć zarówno w szkole jak i poza nią. W lutym 2012 roku grupa uczniów klasy 1d wyjeżdża do Hamburga. Koordynatorem i opiekunem projektu od 1993 roku jest pani Krystyna Stępień.

 • Wespół w zespół z matematyką bez granic- projekt pod patronatem PTM, realizowany przez trzy lata, mający na celu poszerzenie wiadomości z matematyki oraz kształcenie umiejętności prospołecznych(praca w zespole) oraz językowych (część zadań rozwiązywano w języku obcym) Aktualnie w projekcie biorą udział uczniowie klasy trzeciej liceum.

 • Zurkunft-MINT –  jest to międzynarodowy projekt organizowany przez niemieckie ministerstwo ds. Kształcenia i Badań. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w wykładach i warsztatach z matematyki, informatyki, fizyki, chemii oraz techniki. Projekt zakończył się trzytygodniowa praktyką w przedsiębiorstwach na terenie Niemiec. Marta Szmigiel wraz z uczniem ze szkoły z Anklam zostali zwycięzcami roku „ Jahressieger 2011” za opracowanie zeszytów ćwiczeń do nauki zawodu. Opiekunem projektu jest pani Krystyna Stępień.
 • Newton też był uczniem- W ramach projektu odbywają się zajęcia
  z: matematyki, fizyki, biologii i chemii, które są prowadzone przez nauczycieli uczących w naszej szkole i nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie każdego roku szkolnego młodzież bierze udział (4 razy) w jednodniowych zajęciach laboratoryjnych odbywających się w Poznaniu ,a w okresie wakacji
  w tygodniowych warsztatach.

 • Matematyka-Reaktywacja- Celem projektu jest wprowadzenie
  i utrwalenie wiedzy nabywanej na lekcjach matematyki w postaci przeprowadzanych e-lekcji z użyciem komputera. Kurs odbywa się
  z ramienia Unii Europejskiej pod patronatem Politechniki Wrocławskiej.

 • Regionalne Stosunki gospodarcze w czasach Globalizacji- polsko-niemiecko-brazylijski projekt edukacyjny, którego celem jest zbadanie podobieństw i różnic w rozumieniu i postrzeganiu tożsamości regionalnej u młodzieży z obu regionów oraz próba naświetlenia wzajemnych stosunków w przeszłości i dzisiaj.

 • Nauki Przyrodnicze- projekt we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, którego celem jest wspólne promowanie nauk przyrodniczych w skali lokalnej i regionalnej oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych z edukacją przyrodniczą młodzieży.

 • Jugend Debattiert International- Międzynarodowy Projekt Goethe Institut w języku niemieckim przybliżających młodzieży problemy wynikające z różnic kulturowych.

 • At the Shore of the Baltic Sea: Similarities and Differences  In the Way of Life-project Commenius realizowany przez uczniów Gimnazjum I Liceum w latach 2010-2013. Tematyka projektu obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, lokalną sceną artystyczną, drogą do Unii Europejskiej oraz możliwościami podjęcia studiów w krajach partnerskich.  Uczniowie pod opieką nauczyciela wykonują szereg działań w ramach tych zagadnień. Dwa razy w roku odbywają się tygodniowe spotkania szkół partnerskich. Koordynatorami projektu są Martin Hanf
  i Przemysław Łazaronek.
  • Szkoła Sukcesu- Projekt realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, ponadregionalnego programu nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języka angielskiego i ICT. W ciągu 3 lat każdy uczeń biorący udział w projekcie weźmie udział łącznie w: 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka angielskiego, 28 miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo i podczas spotkań z nauczycielem oraz kilkudziesięciu regularnych spotkań się za pośrednictwem platformy
   e-learningowej z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego.


 • Kantonschule Hottingen-projekt we współpracy z Gimnazjum w Zurychu, który rozpocznie się we wrześniu 2012 roku. Tematyka projektu obejmuje zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, naukami ścisłymi oraz bankowością. Obecnie uczestnicy projektu pracują nad wspólnym tematem. We wrześniu szkoła będzie gościć uczniów ze Szwajcarii, którzy wraz z opiekunem spędzą w Szczecinie 6 dni. W kwietniu 2013 grupa uczniów klasy 2 d wraz z opiekunem i koordynatorem projektu p. Krystyną Stępień będą gośćmi młodzieży ze Szwajcarii.
Poprawiony: czwartek, 16 lutego 2012 13:45  


nasze_projekty.jpg