Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Pedagog szkolny
4. Pedagog


W ramach współpracy naszej szkoły z Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym rozpoczynamy cykliczne spotkania z psychologiem p. Iwoną Piotrowicz. Serdecznie zapraszam Rodziców jak i Uczniów na bezpłatne, indywidualne konsultacje ze specjalistą.

Pierwszy dyżur psychologa odbędzie się 07 lutego 2018 r w godz. 13.00-17.00 w gabinecie pedagoga, s. 215

 

 

 
Drodzy Rodzice!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!
Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

 

Uczniu, szukasz pomocy lub znasz kogoś, kto jej potrzebuje?

 

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zauafania Narkotyki/narkomania. Czynny w godzinach 16.00-21,00

Antynarkotykowa Poradnia Interentowa pod adresem www.narkomania.org.pl

 

116 111 Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży. Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

https://800100100.pl/

 

STOWARZYSZENIE SOS DLA RODZINY

ul. Energetyków 10

70-656 Szczecin

tel. (91) 350 73 80

fax: (91) 431 81 26

 

Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w Szczenie

Dział interwencji kryzysowej

91 46 46 333

Sekcja terapii i Profilaktyki

914646334

 

Punkt konsultacyjny ds. Uzaleznień i Przemocy w Rodzinie

91 48 30 660

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

801 12 00 02

 

Policyjny telefon zaufania 

800 156 032

 

Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie Lidia Dzwinka

 interweniuje w sprawach łamania praw dziecka w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w rodzinie

- podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, demoralizacją, zaniedbaniem itp.

- zwraca się się do organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji o złożenie odpowiednich wyjaśnień i udzielenie    niezbędnych informacji

- wskazuje wnioskodawcy przysługujące mu środki działania drogą prawną

- przekazuje sprawę do innych organizacji lub instytucji kompetentnych w załatwieniu danej sprawy

- prowadzi mediacje

tel 665 294 901

 

 
nasze_projekty.jpg