Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rekrutacja do GIMNAZJUM 2014/2015 - Zasady rekrutacji

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

Zasady rekrutacji
do Gimnazjum nr 42 w Szczecinie
na rok szkolny 2014/2015

O przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, niezależnie od miejsca zamieszkania.

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie
 • potwierdzona przez szkołę kserokopia świadectwa ukończenia kl.V szkoły podstawowej; (z obu stron)
 • wykaz ocen za pierwszy semestr kl. VI szkoły podstawowej
  (potwierdzony przez sekretariat szkoły)

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują poniższe kryteria:

 • liczba punktów za oceny z pierwszego semestru klasy VI;
 • liczba punktów za oceny ze świadectwa ukończenia kl.V szkoły podstawowej;
 • liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu umiejętności językowych:
  • do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim obowiązuje sprawdzian pisemny z języka niemieckiego;
  • do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim obowiązuje sprawdzian pisemny z języka angielskiego;
  • do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim obowiązuje sprawdzian pisemny z predyspozycji językowych;
 • liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu wiadomości ogólnych

Uwaga!
Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do wszystkich klas, obowiązuje wówczas przystąpienie do sprawdzianu zarówno z języka niemieckiego, z języka angielskiego jak i z predyspozycji językowych.

Laureaci konkursów: z języka polskiego z elementami historii; z matematyki z elementami przyrody; organizowanych przez Kuratora Oświaty w Szczecinie - przyjmowani będą do gimnazjum poza postępowaniem rekrutacyjnym.

Posiadacze Certyfikatu wyłonieni z pośród laureatów konkursów Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych Miasta Szczecina organizowanego przez Gimnazjum nr 42 w Szczecinie, Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 61 w Szczecinie, przyjmowani będą do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

3. Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata można składać do komisji rekrutacyjnej w ciągu siedmiu dni, od daty ich ogłoszenia.

4. Na sprawdzian kandydat przynosi ze sobą aktualną legitymację szkolną.
Poprawiony: czwartek, 27 lutego 2014 13:40  

Perspektywy 2014


nasze_projekty.jpg