Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Budynek szkoły
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
nosi imię Bohaterów Monte Cassino, które nadano jej w 1984 roku.
Liceum istnieje od 1972 roku.

Od 1 września 2000 roku w szkole rozpoczęło działalność
Gimnazjum Nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

W naszym gimnazjum i liceum zdobędziesz niezbędne w dzisiejszych czasach gruntowne wykształcenie,
zdasz egzaminy zewnętrzne i bez problemów dostaniesz się na wymarzone studia.Rekrutacja do Gimnazjum 2014/2015 - potwierdzenie woli nauki.

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 28
SłabyŚwietny 

DOTYCZY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS 1 GIMNAZJUM:

Przypominamy, że wraz oryginałami świadectwa oraz wyniku sprawdzianu OKE należy złożyć:

wypełnioną kartotekę osobową, 2 zdjęcia legitymacyjne 3.5cm x 4.5cm (nie paszportowe)

oraz kserokopię dowodu osobistego, paszportu lub aktu urodzenia dziecka.

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do 01.07.2014r.  do godziny 15:00

Niedostarczenie oryginałów w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nauki w Gimnazjum nr 42.

Kartę zdrowia należy dostarczyć we wrześniu do pielęgniarki szkolnej.

Potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego zostanie zrealizowane pomiędzy szkołami (Gimnazjum 42 a szkołą rejonową dziecka) w terminie
przewidzianym w Ustawie o Systemie Oświaty (wrzesień).

Poprawiony: piątek, 21 marca 2014 10:34
 

Rekrutacja do Gimnazjum 2014/2015 - procedura odwoławcza.

Email Drukuj

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (4 lipca 2014r.), rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego gimnazjum.

  od 5 lipca 2014r. do 11 lipca 2014r.

  (wzór wniosku dostępny będzie od 4 lipca na stronie  www.lo9.szczecin.pl w rekrutacji do gimnazjum)
Więcej…
 

60. Olimpiada Chemiczna

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły, Anna Fabich, została laureatką 60. Olimpiady Chemicznej, zajmując III miejsce w Polsce.

Gratulujemy!

 

Konkurs „Patron naszej szkoły” 2014

Email Drukuj

Termin: III-V 2014

Cel:

 • Propagowanie i utrwalanie wiedzy o Patronie szkoły.
 • Umacnianie więzi z tradycją szkoły.

Adresat:

Klasy 1 , 2 wszystkie + 3 gimn. (obowiązkowo 1 reprezentant)

Forma:

Więcej…
 

Rada rodziców 2013/2014 (RR)

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 50
SłabyŚwietny 

Wpłat na Radę Rodziców za rok 2013/2014
dokonywać można na konto:

Rada Rodziców przy ZSO nr 6 w Szczecinie
pl. Mariacki 1
PKO S.A. III O/Szczecin

51 1240 3826 1111 0000 4411 1809

jako tytuł przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę.

Opłata za cały rok wynosi 120 zł.

 

Informacje odnośnie ubezpieczenia - Dokumenty Rady Rodziców

Jeżeli klasa wpłaci 70% należnej dla niej składki na RR to otrzymuje zwrot 10% wpłaty
na dowolny cel uzgodniony przez Gospodarza, Wychowawcę i przedstawiciela RR.

Poprawiony: poniedziałek, 07 kwietnia 2014 06:38
 

Rekrutacja do IX Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 117
SłabyŚwietny 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zasadami rekrutacji do 1 klasy w roku szkolnym 2014/2015

[więcej]

Poprawiony: środa, 26 lutego 2014 12:41
 

Wymiana z Kantonsschule Hottingen w Szwajcarii

Email Drukuj

W dniach 05.04 - 12.04 uczniowie klas 2d, 2f i 3d wraz z panią prof. Krystyną Stępień oraz panem prof. Markiem Koziarskim brali udział w wymianie szkolnej ze szkołą Kantonsschule Hottingen w Szwajcarii. Podróż do Zurychu rozpoczęła się wieczorem 05.04.  Jazda pociągiem trwała wiele godzin, ale po przekroczeniu szwajcarskiej granicy  na uczniach od razu zrobiły wrażenie widoki, które mogli podziwiać przez okna. Kiedy dotarli do Zurychu, przywitali ich nauczyciele oraz koledzy, których mieli zaszczyt gościć kilka miesięcy wcześniej w Szczecinie. Każdy został zaproszony do domu, w którym miał mieszkać przez następne kilka dni. Po zapoznaniu się z rodzinami polscy uczniowie mieli okazję spróbować wielu tradycyjnych szwajcarskich potraw.

Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2014 06:48 Więcej…
 

Dostęp do internetu WiFi w szkole.

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 409
SłabyŚwietny 

WiFi: HOTSPOT

Username: szczecin

Password: szczecin

Używanie urządzeń elektronicznych na zajęciach lekcyjnych bez zezwolenia nauczyciela jest zabronione.
(Statut Szkoły par. 32.2. pkt 11)

 

Projekt "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura" współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Poprawiony: poniedziałek, 21 stycznia 2013 07:57
 

Karty zdrowia.

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

Karta zdrowia jest dokumentem objętym tajemnicą lekarską, szkoła nie zbiera, nie wydaje i nie przetwarza danych zawartych w kartach zdrowia.

Właściwą osobą, posiadającą odpowiednie uprawnienia, do spraw związanych z kartami zdrowia jest przedstawiciel służby zdrowia:

Pielęgniarka - pokój 114

Pielęgniarka pełni dyżury od 1 września do 30 czerwca.
(w okresie wakacyjnym gabinet pielęgniarki jest nieczynny)

Poprawiony: środa, 12 lutego 2014 14:13