Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Budynek szkoły
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
nosi imię Bohaterów Monte Cassino, które nadano jej w 1984 roku.
Liceum istnieje od 1972 roku.

Od 1 września 2000 roku w szkole rozpoczęło działalność
Gimnazjum Nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

W naszym gimnazjum i liceum zdobędziesz niezbędne w dzisiejszych czasach gruntowne wykształcenie,
zdasz egzaminy zewnętrzne i bez problemów dostaniesz się na wymarzone studia.Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 34
SłabyŚwietny 

1 września
(wtorek)

godzina 9:00

 

Zebranie rodziców uczniów klas 1.

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

Informacyjne zebranie rodziców uczniów przyjętych
do klas pierwszych
IX Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 42

odbędzie się

1 września 2015 o godzinie 17.00

 

Podręczniki 2015/2016

Email Drukuj

 

Gimnazjum

2 klasy gimnazjum | 3 klasy gimnazjum

1 klasy gimnazjum otrzymają komplet podręczników w szkole.Liceum

1 klasy liceum | 2 klasy liceum | 3 klasy liceum 

 


Poprawiony: piątek, 03 lipca 2015 14:38
 

Rekrutacja do GIMNAZJUM Nr 42 - 2015/2016 - potwierdzenie woli nauki.

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 44
SłabyŚwietny 

DOTYCZY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS 1 GIMNAZJUM:

Przypominamy, że wraz oryginałami świadectwa oraz wyniku sprawdzianu OKE należy złożyć:

wypełnioną kartotekę osobową, 2 zdjęcia legitymacyjne 3.5cm x 4.5cm (nie paszportowe)

oraz kserokopię dowodu osobistego, paszportu lub aktu urodzenia dziecka (z numerem PESEL).

Jeśli byliśmy szkołą II lub III wyboru należy dostarczyć także podanie odebrane ze szkoły I wyboru.

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do 08.07.2015r.  do godziny 12:00

Niedostarczenie oryginałów w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nauki w Gimnazjum nr 42.

Kartę zdrowia należy dostarczyć we wrześniu do pielęgniarki szkolnej.

Potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego zostanie zrealizowane pomiędzy szkołami (Gimnazjum 42 a szkołą rejonową dziecka) w terminie
przewidzianym w Ustawie o Systemie Oświaty (wrzesień).

Poprawiony: środa, 01 lipca 2015 12:37
 

Dostęp do internetu WiFi w szkole.

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 548
SłabyŚwietny 

WiFi: HOTSPOT

Username: szczecin

Password: szczecin

Używanie urządzeń elektronicznych na zajęciach lekcyjnych bez zezwolenia nauczyciela jest zabronione.
(Statut Szkoły par. 32.2. pkt 11)

 

Projekt "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura" współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Poprawiony: wtorek, 08 lipca 2014 13:10
 

Bądź zawsze na bieżąco ...

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 16
SłabyŚwietny 

Polub nas na FB FB

 

Obserwuj na TW TW

Poprawiony: czwartek, 25 czerwca 2015 20:24
 

Rekrutacja do Liceum - potwierdzenie woli nauki po ogłoszeniu wyników

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 16
SłabyŚwietny 

Przypominamy, że wraz oryginałami świadectwa oraz wyniku egzaminu gimnazjalnego OKE należy złożyć:

wypełnioną kartotekę osobową, deklarację wybory języka obcego (klasy 1a b c e), 2 zdjęcia legitymacyjne 3.5cm x 4.5cm (nie paszportowe), oraz
kserokopię dowodu osobistego, paszportu lub aktu urodzenia (z numerem PESEL).

Przypominamy także, że jeśli IX LO nie było szkołą pierwszego wyboru należy odebrać podanie ze szkoły 1 wyboru i dostarczyć razem z oryginałami.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do 8.07.2015r.  do godziny 12:00

 

Niedostarczenie oryginałów w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym.

Kartę zdrowia należy dostarczyć we wrześniu do pielęgniarki szkolnej.

Poprawiony: czwartek, 18 czerwca 2015 10:40
 

Karty zdrowia.

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 70
SłabyŚwietny 

Karta zdrowia jest dokumentem objętym tajemnicą lekarską, szkoła nie zbiera, nie wydaje i nie przetwarza danych zawartych w kartach zdrowia.

Właściwą osobą, posiadającą odpowiednie uprawnienia, do spraw związanych z kartami zdrowia jest przedstawiciel służby zdrowia:

Pielęgniarka - pokój 114

Pielęgniarka pełni dyżury od 1 września do 30 czerwca.
(w okresie wakacyjnym gabinet pielęgniarki jest nieczynny)

Poprawiony: wtorek, 08 lipca 2014 13:10
 

Rada rodziców 2014/2015 (RR)

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 145
SłabyŚwietny 

Wpłat na Radę Rodziców za rok 2014/2015
dokonywać można na konto:

Rada Rodziców przy ZSO nr 6 w Szczecinie
pl. Mariacki 1
PKO S.A. III O/Szczecin

51 1240 3826 1111 0000 4411 1809

jako tytuł przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę.

Opłata za cały rok wynosi 120 zł.
(80 zł za kolejne dziecko uczęszczające do ZSO nr 6)

 

Poprawiony: poniedziałek, 22 września 2014 14:30